Zpracuji analýzu, vypracuji Autorizační koncept SAP, provedu implementaci všech fází.