Služby

Audit rolí, oprávnění, autorizačního konceptu SAP

Mám víc než 10 let praktických zkušeností v oblasti správy a analýz rolí, oprávnění, uživatelů a licencí IS SAP. Nabízím zpracování podrobného auditu existujících rolí, přidělených oprávnění a licencí SAP...

Autorizační koncept SAP

Zpracuji analýzu, vypracuji Autorizační koncept SAP, provedu implementaci všech fází.

Záchrana dat

Zhavaroval váš pevný disk, paměťová karta, flashdisk? Provedu analýzu a všechny nezbytné kroky pro záchranu vašich dokumentů, fotografií, e-mailů.