Mám víc než 10 let praktických zkušeností v oblasti správy a analýz rolí, oprávnění, uživatelů a licencí IS SAP.

Nabízím zpracování podrobného auditu existujících rolí, přidělených oprávnění a licencí SAP uživatelům. Součástí zprávy z auditu jsou konkrétní doporučení pro optimalizaci rolí, oprávnění a licencí, doporučení pro dodržení SoD a pravidla minimalizace oprávnění, a doporučení pro revizi Autorizačního konceptu.